Verwarring rond Voetbal Vitaal

Het saneringsplan voor het Leidse voetbal heeft niet zulke ingrijpende gevolgen als werd verwacht. De gemeente speelt vooralsnog geen redder of scherprechter, maar eerder een strenge deurwaarder, en dat wekt verbazing.

Het voortbestaan van Leidse voetbalclubs hangt niet langer af van hun omvang, maar van hun ligging. Omdat op de sportparken De Vliet en Boshuizerkade gebouwd gaat worden, moeten de clubs daar verdwijnen of opschuiven.

Maar omdat er voorlopig geen plannen zijn voor bijvoorbeeld sportpark Noord, mag Roodenburg daar voor onbepaalde tijd blijven zitten. Dat bevestigt sportwethouder Paul Dirkse. ,,Alleen voor clubs die hun betalingsverplichtingen aan de gemeente niet nakomen, is het einde oefening’’, verduidelijkt hij.

Daarmee vlakt Dirkse de scherpe kantjes af van het veelbesproken project Voetbal Vitaal, al beweert hij van niet. ,,De bedoeling was het Leidse voetbal sterker te maken, niet om clubs weg te krijgen.’’

Hoe dan ook, er is nu bij zowel clubs als in de gemeenteraad verwarring ontstaan. ,,Ik sprak laatst bestuursleden van GOL Sport’’, aldus PvdA-raadslid Martijn Otten.

,,Die vroegen zich ook af of ze nog wel energie moesten steken in het wederopbouwen van hun club als ze toch komende zomer moeten verdwijnen. Blijkbaar zit de dreiging van weggestuurd worden in de beeldvorming van Voetbal Vitaal, terwijl dat niet zo is.’’

Het punt is het volgende: Leiden stelde een kleine twee jaar geleden drie duidelijke voorwaarden waaraan elke Leidse voetbalclub moet voldoen.

Op de eerste plaats moesten verenigingen met een huurschuld – zes van de negen – een betalingsregeling te treffen. Verder moesten clubs meer dan 450 leden tellen, met minimaal één team per leeftijdscategorie.

En dat alles met als peildatum 1 juli 2018. Wie niet aan de drie criteria zou voldoen, kon maar beter fuseren of zichzelf opheffen, want de huur voor kantine en velden zou worden opgezegd.

Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Alleen clubs die hun schuld bij de gemeente niet aflossen, moeten ook echt daadwerkelijk opkrassen. Maar inmiddels hebben alle zes schuldenaars een schikking getroffen.

En verenigingen die ook nog (veel) te weinig leden hebben, mogen volgend seizoen tóch op hun huidige terrein blijven voetballen. ,,We hebben een knip gemaakt tussen het aflossen met schulden – want dat moest écht gebeuren – en de omvang van de clubs’’, verklaart Dirkse.

Dat mag dan nu de bedoeling zijn van de D66-wethouder, lang niet overal is dat duidelijk. ,,Dit aanvankelijk hoopvolle project lijkt te eindigen in een Babylonische spraakverwarring’’, zegt Joop von Oven, voorzitter van FC Boshuizen.

En ook de lokale politiek is confuus. PvdA’er Otten wist dus van ’de knip’, maar Yvonne van Delft van GroenLinks bijvoorbeeld niet. ,,Ik vind dit een bijzondere wending’’, zegt ze. ,,Ik hoop dat de wethouder dit snel met de commissie bespreekt. We hebben als raad namelijk iets anders afgesproken.’’

FC Rijnland en vv Leiden hebben bijvoorbeeld duidelijk geanticipeerd op mogelijke sancties vanwege hun grootte. De buren in het Morskwartier gaan fuseren. Hadden ze dat ook gedaan met de kennis van nu? FC Rijnland-voorzitter Wim Pikaar wordt al moe van de vraag.

,,Natuurlijk hebben we ook een mening over het verdwijnen van de scherpe randen van Voetbal Vitaal. Maar de verenigingen richten zich op de fusie en steken hier al hun vrije tijd in. Achterom kijken heeft voor ons geen zin meer. Vreemd is het wel en je zou kunnen zeggen dat er een bepaalde richting is gekozen om de andere plannen te realiseren.’’

Die ’bepaalde richting’ verduidelijkt Pikaar niet, maar zeer waarschijnlijk heeft hij het over de gang van zaken op sportpark De Vliet.

Daar komt een nieuw zwembad, een nieuwe ijsbaan en mogelijk ook een complex voor hockeyclub Roomburg. Daarom moet het kleine Leidsche Boys er over een dik jaar vertrekken en GHC is zelfs al opgeheven.

Voormalig GHC-voorzitter Patrick van de Graaf verbaast zich er in een lang bericht op Facebook over dat Voetbal Vitaal nu van zijn dwingende karakter is ontdaan.

Volgens hem lijkt het er sterk op dat het saneringsproject vooral was bedoeld om sportpark De Vliet ’vrij te spelen’ voor de schaatshal- en zwembadplannen. En nu dat is gelukt, krijgen de andere Leidse voetbalclubs alleen nog rode kaarten bij financiële overtredingen.

Dirkse: ,,Aan de schúlden wilden we wat doen. En om clubs verder florerend te maken, zijn ook richtlijnen over hun omvang opgesteld. Het doel van Voetbal Vitaal is om het Leidse voetbal gezond te maken. Kleine clubs moeten blíjven proberen om groter te worden. Zo niet, dan komen ze niet aan tafel als hun sportcomplex opnieuw wordt ingericht.’’

Bron: https://www.leidschdagblad.nl/

Note vanuit de besturen van v.v. Leiden & FC Rijnland:

De besturen van FC Rijnland en vv Leiden gaan onverminderd door met het fusieplan om een mooie nieuwe en sterke vereniging te bouwen op Sportcomplex Morsch. Dit staat inmiddels los van Voetbal Vitaal!
Uiteraard is steun van de gemeente onontbeerlijk, de gesprekken welke momenteel met de gemeente plaatsvinden zijn positief, met wederzijds respect en wij gaan er dan ook vanuit dat het enige initiatief wat Voetbal Vitaal heeft opgeleverd ook door de gemeente omarmd wordt!!